Зехтин BIO

БИОЛОГИЧЕН (ЕКОЛОГИЧЕН) ЗЕХТИН (BIO): Произвежда се ЕДИНСТВЕНО в строго контролирани и сертифицирани маслинови масиви в Месиния (район Каламата), където отглеждането на маслиновите дървета става единствено чрез екологични средства под строгия контрол на компетентните органи на държавата. В резултат от това специфично отглеждане се произвежда зехтин с несравнимо качество, който притежава в най-висша степен всички благоприятни качества на extra virgin зехтина.

PDO - 500мл.

500 мл.